Voor bouwmaterialen & meer ga naar: Voor bouwmaterialen, verf, verlichting & meer ga naar: praxis.nl

Disclaimer

Disclaimer

De Praxis Tuincentrum website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Praxis Tuincentrum. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praxis Tuincentrum. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Praxis Tuincentrum website.

Praxis Tuincentrum spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Gepubliceerde prijzen op de website zijn consumentenprijzen inclusief BTW.

Op de Praxis Tuincentrum website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Praxis.